Kostel Nanebevzetí Panny Marie Krňovice

Měřítko: 1:150

Rozsah: 2x C4 díly, 1x C4 návod + návodné kresby

Obtížnost: model lze postavit v jednoduché i složité variantě

Autor: Aleš Cupák

Vydal: AC models

90 Kč

     Kostel se nachází v obci Krňovice v okrese Hradec Králové. Tento pozdně barokní kostel byl postaven v letech 1781-1783 na místě původního kostela, který v roce 1778 vyhořel. Od r. 2003 je chráněn jako kulturní památka ČR.                                                                                                                                             Kostel Nanebevzetí Panny Marie je jednolodní bezvěžová budova se sanktusníkem u štítu kostela o půdorysu 11,5 × 8,0 m a s valbovou střechou krytou bobrovkami. Průčelí se vstupem na jižní straně tvoří štít s fasádou členěnou zdvojenými lisenovými rámy, soklem a římsou. Boční stěny kostelní lodi jsou členěny třemi segmentovými okny s omítkovými šambránami. Vstupní průčelí má v ose pískovcový portál s ušima na čtvrtkruhově vykrojených rozích. Klenák je svrchu hrotitý. Dvoukřídlé dveře jsou dřevěné. Nad vstupem je svislé oválné okno. Lizénové rámování je i ve štítu, který má segmentově vykrojené boky a nízký trojúhelníkovitý tympanon. Sakristie na jižní straně kostela nemá členěnou fasádu, vstup má pískovcové pravoúhlé ostění. Na boční stěně sakristie je ležaté obdélné okénko s lištovým kamenným ostěním s vloženou kovanou mříží s trny.